CAcert.org Статистика

CAcert.org Статистика
Проверени потребители: 16,789
Проверени електронни адреси: 16,848
Проверени домейни: 75
Издадени сертификати: 32,148
Валидни сертификати: 0
Направени проверки: 13,738
Потребители с 1-49 точки: 871
Потребители с 50-99 точки: 1,102
Assurer Candidates: 1,008
Assurers with test: 746
Присъдени точки: 342,394

CAcert.org Развитие в последните 12 месеца
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2024-06 0 0 0
2024-05 0 0 0
2024-04 0 0 0
2024-03 0 0 0
2024-02 0 0 0
2024-01 0 0 0
2023-12 0 0 0
2023-11 0 0 0
2023-10 0 0 0
2023-09 0 0 0
2023-08 0 0 0
2023-07 0 0 0
Total 0 0 0

CAcert.org Развитие за година
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2024 0 0 0
2023 0 0 0
2022 0 0 0
2021 0 0 0
2020 1 0 0
2019 0 0 0
2018 0 0 1
2017 0 0 0
2016 0 0 0
2015 0 0 1
2014 1 0 8
2013 13,339 712 31,539
2012 3,136 821 243
2011 154 66 338
2010 158 23 3
2009 0 0 0
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
2002 0 0 0
Total 16,789 1,622 32,133

Last updated: 2024-06-13 05:07:01
CAcert operations are sponsored by
За нас | Дарения | Членство в асоциацията | Политика на поверителност | Мисия | Връзка с нас | ©2002-2024 от CAcert